top of page

Budowanie Kultury Firmy Opartej na Danych

Zaktualizowano: 5 kwi

Czy zastanawiałaś/eś się kiedyś, jak dane mogą stać się najcenniejszym zasobem Twojej firmy?


W dzisiejszym świecie, gdzie każdy klik i każda interakcja mogą być zmierzone i zanalizowane, firmy, które potrafią wykorzystać ten potencjał, osiągają niesamowite rezultaty. Ale skąd wiedzieć, od czego zacząć? Budowanie kultury opartej na danych nie jest tylko trendem - to fundament, na którym nowoczesne organizacje osiągają swoje cele, od innowacji po zwiększanie zysków.

Oto 5 moich spostrzeżeń na temat istotnych zagadnień związanych z budowaniem kultury firmy opartej na danych:    


1. Liderstwo z danymi w roli głównej

Każda zmiana zaczyna się od góry.

Twoje zaangażowanie i przekonanie do wartości, jaką niosą dane, są kluczowe. Pokaż swojemu zespołowi, jak korzystasz z danych w codziennych decyzjach i strategiach.

▶️Przykład? W Netflix, CEO Reed Hastings co miesiąc dzieli się analizą kluczowych wskaźników KPI z całym zespołem, demonstrując, jak dane kształtują strategię firmy. Nie szukając tak daleko, Dyrektorzy Handlowi z którymi pracuję, na cotygodniowych/comiesięcznych spotkaniach ze swoimi pracownikami omawiają bieżące wyniki sprzedaży. Na bazie raportu sprzedaży zadają pytania o realizację, o odchylenia, o to w jakich aspektach potrzebne jest wsparcie czy też o najlepsze - praktyki jeśli wyniki są wysokie. Tym samym uczą jak czytać raporty i na co zwracać uwagę.


Według ankiety przeprowadzonej przez Harvard Business Review Analytic Services, prawie 75% organizacji nie ma przywództwa, które wspiera kulturę opartą na danych lub innowacje oparte na analizach. W erze, gdzie dane powinny być najcenniejszym zasobem każdej firmy, wyniki te mogą wydawać się wręcz paradoksalne.

Można zadawać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Wydaje się to bowiem sprzeczne nie tylko z obecnie panującymi trendami, ale także stanem wiedzy. Skąd więc problemy z wdrożeniem kultury opartej na danych w organizacjach? Czy brakuje zrozumienia, jak przekształcić dane w wiedzę aktywnie wpływającą na strategię? A może jest to kwestia niedostatecznych inwestycji w narzędzia i szkolenia, które umożliwiłyby pracownikom efektywne wykorzystanie danych? Co stoi na przeszkodzie firmom, aby skutecznie wdrożyć kulturę opartą na danych, mimo jej oczywistych korzyści?

Te pytania prowokują do głębszej refleksji nad stanem przywództwa w naszych organizacjach oraz gotowości do adaptacji i inwestycji w przyszłość.


Sprawdź gotowe szablony w Excelu

z tym kodem -20%:

kod: KULTURA-20


2. Dostęp do danych dla każdego

Zdejmij bariery.

Umożliwienie dostępu do danych i narzędzi analitycznych na wszystkich poziomach organizacji demokratyzuje proces decyzyjny i inspiruje do innowacji.

W kontekście działów sprzedaży, gdzie wyniki sprzedażowe bezpośrednio wpływają na premie i motywację pracowników, stały dostęp do aktualnych danych jest niezbędny. Handlowcy, którzy na bieżąco śledzą swoje wyniki sprzedażowe i wskaźniki realizacji planu, są lepiej przygotowani do szybkiego reagowania na zmiany na rynku, identyfikowania nowych możliwości oraz optymalizacji swoich strategii sprzedażowych. Daje im to również poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własne wyniki, co może znacząco wpłynąć na ich zaangażowanie i efektywność pracy.

Rozszerzając ten koncept na inne działy, np. marketing, produkcję czy dział HR, daje się zauważyć, że dostęp do danych może przekształcić sposób zarządzania projektami, kampaniami marketingowymi, procesami produkcyjnymi, a także zarządzaniem talentami. Na przykład, marketingowcy mogą lepiej rozumieć efektywność swoich kampanii i dostosowywać je w czasie rzeczywistym, korzystając z danych o zachowaniach klientów. Podobnie, menedżerowie produkcji mogą monitorować wskaźniki wydajności i jakości, aby szybko identyfikować i rozwiązywać problemy produkcyjne.

Dostęp do danych sprzyja kulturze opartej na danych, gdzie decyzje są podejmowane na podstawie rzetelnych informacji, a nie intuicji czy przypuszczeń. To z kolei może prowadzić do bardziej przemyślanych i skutecznych decyzji na wszystkich poziomach organizacji, od codziennych zadań operacyjnych po strategiczne decyzje dotyczące przyszłości firmy.


3. Edukacja i ciągłe uczenie się

Inwestycja w rozwój kompetencji analitycznych Twojego zespołu jest niezbędna. Programy szkoleniowe, warsztaty, a nawet codzienna praktyka pracy z danymi budują umiejętności i pewność w ich wykorzystaniu.

▶️Np. Google oferuje swoim pracownikom dostęp do kursów i certyfikatów z zakresu danych, wzmacniając kulturę opartą na danych. Upewnij się, czy twoi pracownicy znają MS Excela na wystarczającym poziomie by samemu przygotować proste analizy dotyczące własnych obszarów, czy umieją obsługiwać system ERP/CRM, w którym są raporty.   Codzienna praktyka pracy z danymi, eksperymentowanie i realizacja projektów bazujących na danych to nieocenione źródło wiedzy.


4. Współpraca ponad działami

Dane nie znają działowych ograniczeń. Zachęcaj do współpracy między działami i dzielenia się wiedzą. ▶️Np.  IBM, globalny lider innowacji, poszedł o krok dalej, tworząc wewnętrzne fora dyskusyjne. Są to przestrzenie, w których zespoły z różnych obszarów mogą wspólnie analizować dane, dyskutować na ich temat i wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania. Dzięki temu, wiedza nie jest zamknięta w "silosach", ale staje się wspólnym dobrem, które każdy może wykorzystać do realizacji celów organizacji. Integracja danych z różnych działów pozwala na pełniejszy obraz potrzeb i zachowań klientów, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych ofert i usług.


5. Definiowanie celów i wyznaczanie ścieżki pomiaru postępów

Ustalenie jasnych celów to fundament budowania kultury danych. Zdecyduj, co dokładnie chcesz osiągnąć przez integrację danych w życie Twojej organizacji. Może to dotyczyć na przykład zwiększenia rentowności produktów, skrócenia czasu wprowadzenia nowych usług na rynek czy podniesienia poziomu zadowolenia pracowników. Wyznaczanie tych celów zgodnie z zasadami metodyki SMART (Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Relewantne, Terminowe) zapewnia ich klarowność i realność.    


Budowanie kultury opartej na danych to proces, który wymaga czasu, zaangażowania, ciągłej adaptacji i zmiany myślenia. Ale korzyści, jakie przynosi - od lepszego zrozumienia rynku i klientów, przez optymalizację procesów, po zwiększenie konkurencyjności - są nieocenione. Zaczynając od tych pięciu kroków, masz szansę przekształcić swoją organizację i wyznaczyć nowe standardy w swojej firmie.


Jeśli jesteś zainteresowana/ny pogłębieniem wiedzy o analizach biznesowych i budowaniu systemów raportowych, nie wahaj się skontaktować! Jestem tu, aby pomóc Ci odkryć, jak dane mogą transformować Twoją firmę.

Czekam na Twoje pytania i pomysły - napisz a odpowiem na pewno! katarzyna.kiszkiel@analitykbiznesowy.comSprawdź gotowe szablony w Excelu

z tym kodem -20%:

kod: KULTURA-20
FAQs:

  1. Dlaczego kultura oparta na danych jest ważna dla firmy?

  2. Jakie są kroki w budowaniu kultury opartej na danych?

  3. Jakie korzyści niesie za sobą demokratyzacja dostępu do danych w firmie?

  4. W jaki sposób szkolenia wpływają na kulturę opartą na danych?

  5. Jak współpraca między działami wpływa na efektywne wykorzystanie danych?

  6. Jakie cele można osiągnąć dzięki kulturze opartej na danych?

81 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page